MENÜ

Sigorta Hukuku

Ssigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik sigorta avukatı olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku İhtilaflarına Yönelik Yasal Çözümlerimiz


Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörününün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Sigorta avukatı ekibimiz, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih veya cayma işlemleri, sigortacının iflası işlemlerini yürütmektedir. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin zarar görene yönelik ödemelerinin, zarar veren taraftan tahsilinin sağlanması, kaza sigortaları, emeklilik, sağlık ve hayat sigortaları ihtilafları, sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının takibi ve tahsili işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sigorta ettirenler açısından sigorta şirketlerinin zararı karşılamaması durumunda gerek Tüketici Hakem Heyeti huzurunda gerekse Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılarak alacağın ispatlanması ve tahsili işlemlerine yönelik tüketici hakları avukatı olarak da hizmet vermekteyiz.